Oldal kiválasztása

Mit mond a hulladékgazdálkodási törvény?

A hulladékhasznosítás, a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. sz. mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történő felhasználását jelenti. Ezeket dr. Hornyák Margit is összegyűjtötte, A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások” című munkájában. Hulladékhasznosításnak kizárólag csak ezen tevékenységek és műveletek számítanak. Vajon az újrafelhasználás megegyezik a hulladékhasznosítással?

A hulladékhasznosítási tevékenységek, illetve a hasznosítást szolgáló műveletek felsorolása:

 • R1 Fűtőanyagként (tüzelő és üzemanyag) történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;
 • R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
 • R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása; (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)
 • R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
 • R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása; (talajhasznosítás, talajtisztítás, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása)
 • R6 Savak vagy lúgok regenerálása;
 • R7 Szennyezés-csökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;
 • R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése,
 • R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;
 • R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;
 • R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
 • R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
 • R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével.)

A hulladékhasznosítása 3 féle módon történhet a hulladékgazdálkodási törvény szerint:

1. Újrafeldolgozás: az adott hulladék egészének újbóli vagy ismételt felhasználásával.
2. Visszanyerés: az adott hulladék valamely részanyagának kiválasztásával vagy alapanyaggá alakításával.
3. Energetikai hasznosítás: az adott hulladék energiatartalmának kinyerésével.

Szintén hasznosításnak minősül a biológiailag lebomló szerves anyagok további felhasználására tett műveletek, mint a komposztálás vagy a rothasztás. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezen tevékenységekből keletkező anyagok felhasználására külön jogszabályozás van érvényben.

Az újrahasználat vajon hulladékhasznosításnak minősül?

Nem. Az adott termék újrahasználata nem minősül hulladékhasznosításnak, mivel az újrahasználat a hulladék képződésének csökkentésére irányuló tevékenység. Ez azt jelenti, hogy egy adott termék csomagolását vagy más részeit ismételten – az eredetei céljának megfelelően – újra felhasználják. (Pl: üvegek, palackok, stb.) A törvény megállapítása szerint egy termék akkor válik hulladékká, amikor az újrahasználati ciklusból kiesik. Kiemelt kritériumként tartják számon, hogy az újrahasznosított termékek az elsődleges előállításnál nagyobb terhelést ne okozzanak a környezet számára. Ez azt jelentené, hogy az előállításához szükséges energiafogyasztás ne legyen nagyobb, mint az első előállításnál.

Ezenkívül kiemelt szerepet kap az, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne veszélyeztesse a hasznosítási technológia. Röviden összefoglalva ez annyit jelent, hogy egy adott hulladékot csak abban az esetben lehet újrahasznosítani és kell is(!), hogyha ez ökológiai előnyökkel jár, valamint az újrahasznosítás műszakilag és gazdaságilag lehetséges.

Hulladékhasznosító létesítmény

Kizárólag csak akkor működtethető és létesíthető hulladékhasznosító üzem, hogyha a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezik, valamint megfelel a meghatározott jogszabályok feltételeinek. Ilyenek lehetnek például: fémfeldolgozó üzemek, üveggyárak, papírgyárak stb. Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy ez csak azokra a hulladékhasznosító üzemekre értendőek, amelyek rendelkeznek a hulladékhasznosításhoz szükséges eszközökkel. A hulladékhasznosító létesítmények nagyban hozzájárulnak a természetes erőforrások megkíméléséhez, mivel jelentősen csökkentheti a kibányászott nyersanyagok felhasználásának mennyiségét.