Oldal kiválasztása

Telepi szabályzat

Home » Telepi szabályzat

Telephelyi szabályzat PDF formátumban

A Mü-Gu Kft. 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. szám alatt-, és a 2351 Alsónémedi, hrsz: 3310/4. szám alatt található telephelyeinek belépési és magatartási szabályzata

Jelen telepi szabályzat a telepre belépő vendégek, szolgáltatók és beszállítók részére ad útmutatást a gördülékeny és balesetmentes munkavégzés és tartózkodás érdekében. A telephelyre belépő személyek a belépéssel a telephely szabályzatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el, tudomásul veszik továbbá, hogy a telephelyre történő belépésük kizárólag a Mü-Gu Kft. alkalmazottainak engedélyével, saját felelősségre történhet.

  1. A Mü-Gu Kft. telephelyén újrahasznosítható fémhulladékok szállítása, tárolása és feldolgozása történik, tehergépjárművek, rakodógépek és feldolgozó gépek, gépsorok segítségével. Mindezek a körülmények a telephelyen fokozott balesetveszélyt jelentenek, ezért a telephelyre érkező személyek tudomásul veszik, hogy a telephely területére mindenki a saját felelősségére lép be, tudomásul veszik továbbá, hogy telephelyre történő belépésüktől kezdődően az ott tartózkodásuk teljes időtartama alatt jelen szabályzat és a Mü-Gu Kft. alkalmazottai útmutatásainak megfelelően kötelesek eljárni.
  2. A belépéskor a biztonsági személyzet ad útmutatást, miszerint minden esetben a mérlegház ablakainál kell jelentkezni. A látogatók és szolgáltatók számára a mérleges munkatárs kihívja a célszemélyt, a beszállítók pedig megkapják a további információkat a hulladék leadással kapcsolatban.
  3. A telephelyre kizárólag közlekedésre alkalmas, nem környezetszennyező állapotú járművel lehet behajtani (pl. olajfolyás / hibásan, balesetveszélyesen megrakott jármű esetén a beengedést megtagadhatjuk).
  4. A telepre – mind járművel, mind gyalogosan – alkohol és más tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyek belépése nem engedélyezett, az őrszolgálat jogosult alkoholszondás vizsgálat elvégzésére.
  5. A telephelyen történő mozgás csak akkor lehetséges, ha arra a mérlegkezelő, telepvezető vagy anyagátvevő engedélyt/utasítást ad. A telepre belépő vendégek, szolgáltatók és beszállítók telephelyen történő mozgása kizárólag célirányosan, felügyelettel és engedéllyel történhet, a telepen folyó tevékenységet nem akadályozhatja, veszélyhelyzetet nem idézhet elő, a belépő személy a telepvezető vagy helyettese utasításait köteles betartani.
  6. A telephelyen a jelen pontban meghatározottak figyelmen kívül hagyásával és be nem tartásával történő mozgás szigorúan tilos és balesetveszélyes.
  7. A telephelyen gyalogosan közlekedő személyek részére munkavédelmi lábbeli és láthatósági mellény viselése kötelező. Gyalogos közlekedés kizárólag az elengedhetetlenül szükséges mértékben, a KRESZ szabályainak betartásával, fokozott figyelemmel és óvatossággal, kizárólag a kijelölt közlekedési útvonalakon engedélyezett.
  8. A gépjárművel behajtó látogatók a kijelölt parkolóhelyen állhatnak meg, a szolgáltatók a célszemély utasítása alapján, a beszállítók a mérlegkezelő vagy az átvevő utasítása alapján megjelölt helyen állhatnak meg.
  9. A telephely területén a gépjárművek számára a KRESZ szabályai érvényesek és kötelezően betartandók.
  10. A jelen szabályzatban foglaltak be nem tartásából eredő károkért és sérülésekért a Mü-Gu Kft. felelősséget nem vállal. A Mü-Gu Kft. alkalmazottai a telepre belépő személyeket a szabályzat betartására, annak figyelmen kívül hagyása esetén pedig a telephelyről való azonnali távozásra szólíthatják fel.

2024.02.01

Segíthetünk?

Kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!