Oldal kiválasztása

Számos esetben okoz problémát ügyfeleinek a Fémker engedélyköteles anyagok szállítása és értékesítése során keletkező papírmunka elvégzése. Ezzel a bejegyzésünkkel nekik szeretnénk segítséget nyújtani. Ezenkívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján számos információ olvasható ezzel kapcsolatban.

 

1. Termelőcég vagyok és fémkereskedőnek akarok eladni.

Ha a gyártónál olyan hulladék keletkezett, amely az érzékeny FAJ-kódú anyagok közé tartozik (erről lentebb olvashat), akkor a fémkereskedő csak a külön jogszabályban meghatározott adattartalmú anyagkísérő okmánnyal együtt szállíthatja és raktározhatja.

2. Fémkereskedő vagyok és fémkereskedőnek akarok eladni.

 

A fémkereskedőnek nem, de a nem fémkereskedőnek minősülő személyeknek külön bejelentési kötelezettségük van, hogyha érzékeny FAJ-kódú anyagot akarnak értékesíteni. Ebben az esetben a fémkereskedőnek külön tételként kell feltüntetnie az anyagkísérő okmányon, valamint az írásbeli megállapodásban.

Mely tárgyak tartoznak az érzékeny FAJ-kódú (Felismerésre Alkalmas Jellemző) anyagok közé?

A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet vonatkozó pontjai az alábbi anyagokat tartalmazzák:

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
8. emléktábla fémhulladék
10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka
21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
24. bálázott, préselt fémhulladék

Milyen dokumentumokat és azokat hogyan kell kitölteni?

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL törvény az érzékeny FAJ kóddal rendelkező anyagok értékesítése fémkereskedelmi engedélykötelesek. Azonban a fémkereskedőkre, valamint a fémkereskedelmi engedéllyel nem rendelkezőkre más és más szabályok érvényesek.

A bejelentés írásban, vagy a NAV elektronikus ügyfélkapuján keresztül is benyújtható.

Kizárólag fémkereskedő részére értékesíthető az érzékeny FAJ kódú anyag, ha az anyag termelődése az ingatlanhoz köthető. Csak abban az esetben értékesíthet az anyagtermelő, hogyha az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés megtette, valamint az adott hatóság a visszaigazolását megküldte.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) Meg kell nevezni a leadásra szánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag nevét és mennyiségét,
b) Meg kell adni a fémkereskedő nevét és címét
c) az érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét,
d) Meg kell adni a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét, stb.
e) a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát. (Ha van a bontás szükséges.)

 

A bejelentést a beszállítás helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatóság felé kell megtenni.

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése:

  1. 1. Regisztrációhoz kötött. Ehhez információkat a www.magyarorszag.hu oldalon találhat, valamint az okmányirodákban kérhet.
  2. 2. Telepítse a NAV nyomtatványkitöltő programját. https://nav.gov.hu/nav/letoltesek https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html
  3. 3. Kitöltés előtt olvassa el részletesen a  www.nav.gov.hu SUGÓ-ját.
  4. 4. A nyomtatványokkal kapcsolatosan kérdéseket az it.helpdesk@nav.gov.hu e-mail címre tudja jelezni.